Erektil dysfunktion (impotens)

Impotens kallas också för erektil dysfunktion eller erektionsstörningar, och beror på att kroppens kemiska signalsystem inte fungerar som de ska. Det som orsakar impotensen är att penis blodkärl inte kan vidgas tillräckligt mycket för att svällkropparna ska kunna fyllas med blod. Erektionsstörningen kan antingen bestå i svårigheter att överhuvudtaget uppnå en erektion, eller att erektionen inte varar länge nog för att ett samlag ska kunna genomföras. Det kan också vara en kombination av dessa bägge symptom. Även kvinnor kan ha nedsatt sexuell förmåga, vilket kan benämnas som impotens, men generellt sett syftar uttrycket till erektil dysfunktion hos det manliga könet.

Majoriteten av alla män kommer någon gång att uppleva svårigheter med att få eller bibehålla en erektion. I takt med att man blir äldre, blir också detta problem allt vanligare. Undersökningar visar att nästan fem procent av alla män under femtio år någon gång har upplevt problem med den erektila funktionen. Bland män över sjuttio år, har en fjärdedel allvarliga besvär kopplade till sin potens. Bara för att man någon gång råkar vara oförmögen att få stånd, behöver det inte betyda att det utgör ett problem. Men om problemet består, kan det vara bra att uppsöka en läkare för att undersöka vad som orsakar potensproblemen.

Varför drabbas man av impotens?

Orsakerna till den erektila dysfunktionen kan vara många, och innefatta både fysiologiska och psykologiska aspekter. Under sin livstid upplever de flesta män någon gång problem kopplade till erektionen. Ofta kan potensproblemen orsakas av någon sjukdom, som exempelvis diabetes typ 1 eller 2, hormonella sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom, eller ryggmärgsskador.

Andra faktorer som kan påverka förmågan till erektion är övervikt, hög alkoholkonsumtion och rökning. Även personer som sällan eller aldrig motionerar löper en högre risk att drabbas av erektil dysfunktion. Den stigande åldern kan också vara en orsak till nedsatt erektil funktion, eftersom kroppens funktioner fungerar sämre med åren. Impotensen kan också vara en biverkning av vissa läkemedel. De bakomliggande orsakerna kan också vara av psykologisk karaktär, som exempelvis prestationsångest eller problem kopplade till relationen.

Vilka är symptomen för impotens?

De symptom den som drabbats av erektil dysfunktion lider av är svårigheter att få och/eller bibehålla en kraftig och bestående erektion. Det kan också vara så att den drabbade upplever en minskad sexdrift.

Hur behandlas impotens?

Om den erektila dysfunktionen är psykologiskt betingad, kan terapi vara ett sätt att komma till rätta med problemet. Det finns också olika hjälpmedel som kan hjälpa till att förstärka erektionen, som till exempel penisringar, vakuumpumpar och implantant. Det mest effektiva sättet att behandla impotens är att använda potensmedel – en typ av läkemedel som är framtagna för att motverka erektil dysfunktion.

Det finns ett antal olika läkemedel som kan hjälpa till med att uppnå och bibehålla en erektion som varar längre. Det mest välkända av dessa är Viagra, som har tagits fram just för detta syfte. Beroende på vad som är den bakomliggande orsaken till den erektila dysfunktionen, kan läkaren ordinera läkemedel för att avhjälpa besvären.

Hur fungerar Viagra?

För att uppnå en tillräcklig erektion, måste blodflödet till penis öka med cirka 25 gånger det normala blodflödet. Det problem som ofta uppstår vid erektil dysfunktion (impotens), är att blodkärlen i penis inte vidgas tillräcklig mycket för att blodflödet ska kunna öka så pass mycket och fylla svällkropparna i penis med blod. En vanlig anledning till detta är kroppens signalsystem gör så att det ämne som ser till att vidga blodkärlen i penis bryts ner för tidigt, vilket gör det svårt att få eller bibehålla en tillräckligt kraftig erektion.

Viagra innehåller den aktiva substansen sildenafil, som är en så kallad PDE5-hämmare. Det betyder att sildenafil hämmar enzymet fosfodiesteras typ 5 (PDE5). Detta enzym bryter ner cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP), ett ämne som ser till att slappna av den glatta muskulaturen i penis svällkroppar, vilket gör det möjligt för blodflödet till penis att öka. Detta i kombination med sexuell stimulering, leder till att blodflödet till det manliga könsorganet ökar, vilket ger upphov till en erektion. Genom att förhindra att cGMP-nivåerna sjunker till följd av enzymet fosfodiesteras typ 5:s nedbrytning av cGMP, kan erektionen också bibehållas en längre tid. Det innebär att den erektila dysfunktionen har motverkats och mannen kan njuta av ett tillfredsställande samlag.