Erektil dysfunktion (impotens)

Erektionsstörningar (ofta även kallade potensproblem) kallas i folkmun det som heter erektila dysfunktioner. En erektil dysfunktion är ett sjukdomstillstånd där den manliga erektila funktionen är begränsad till den grad att det knappt är möjligt eller är omöjligt att genomföra ett samlag. Nedan förklarar vi utlösande faktorer och lösningar för dig, och vi har även samlat in information kring identifiering och förebyggande av erektil dysfunktion.

Definition – Vad är erektil dysfunktion?

Enligt den medicinska definitionen kallas olika typer av erektionsstörningar för erektila dysfunktioner. En av de vanligaste sådana är svårigheten att få eller bibehålla en erektion. När ett samlag på grund av dessa besvär inte kan genomföras eller endast är något tillfredsställande, benämner läkarna tillståndet som impotens.

Någonting annat som också klassificeras som en erektil dysfunktion är problem med utlösningen, framför allt att utlösningen sker för tidigt. Även en oförmåga att få orgasm eller att man lider av brist på sexlust kan medicinsk definieras som erektil dysfunktion. Såväl impotens som övriga nämnda former av erektila dysfunktioner har liknande eller jämförbara utlösande faktorer.

Man tror att cirka 19% av alla män i Sverige lider av erektil dysfunktion. Tillståndet kan på ett tillförlitligt sätt diagnostiseras av en läkare. Förutom att identifiera orsaken till den erektila dysfunktionen finns även olika metoder och behandlingsalternativ.

Utlösare – Hur uppstår erektila problem?

De utlösande faktorerna för erektil dysfunktion är väldigt mångsidiga och ofta svåra att diagnostisera. Ofta uppträder tillståndet när en kombination av fyra olika triggers förekommer. Man kan dock dela in dessa i två olika kategorier. Å ena sidan talar man inom medicinen om fysiska orsaker, det vill säga fysiska faktorer som orsakar tillståndet, och å andra sidan om psykologiska, det vill säga känslomässiga sådana.

Fysiska faktorer (fysiska orsaker)

De fysiska orsakerna innefattar framför allt befintliga sjukdomar. Impotens diagnostiseras ofta som en sekundär sjukdom orsakad av diabetes, hypertoni, hjärtsjukdom eller alkoholism. Även om nikotinberoende inte klassificeras som en sjukdom, har även omfattande rökning en påvisbar effekt på människans potens och kan förknippas med erektil dysfunktion.

Sjukdomar och beroenden som ofta är förknippade med erektil dysfunktion:

 • Diabetes (diabetes mellitus)
 • Högt blodtryck (hypertoni)
 • Hjärtproblem (i synnerhet kranskärlssjukdom)
 • Alkoholism
 • Omfattande nikotinförbrukning

Utöver de ovan nämnda faktorerna kan även anatomiska faktorer främja förekomsten av erektil dysfunktion. Utöver en krökning av penis, vilken kan ha en direkt påverkan på potensen, kan även vasokonstriktion, nervsjukdomar, prostataproblem samt skador på ryggmärg och hjärna orsaka tillståndet.

Anatomiska tillstånd som ofta förknippas med erektil dysfunktion:

 • Krökning av penis
 • Vasokonstriktion
 • Prostatabesvär
 • Ryggmärgs- och hjärnskador

Den tredje hörnstenen för de fysiska utlösande orsakerna är mannens ålder. Framför allt män mellan 40-70 drabbas, vilket inte minst beror på att de ovan nämnda tillstånden ofta uppstår i dessa åldrar. I åldersgruppen män 30-39 år drabbas endast 2,3% av erektil dysfunktion. I åldersgruppen män 60-70 ligger motsvarande siffra på knappt 35% och i åldersgruppen 70-80 år hela 53%.

Förekomst av erektil dysfunktion efter ålders grupp:

 • Åldersgrupp 30-39: 2,3%
 • Åldersgrupp 40-49: 9,5%
 • Åldersgrupp 50-59: 15,7%
 • Åldersgrupp 60-70: 34,4%
 • Åldersgrupp 70-80: 53,3%

Slutligen bör det även nämnas att vissa läkemedel kan utlösa eller öka förekomsten av erektil dysfunktion.

Läkemedelskategorier som ofta är förknippade med erektil dysfunktion:

 • Antidepressiva medel
 • Antihistaminer
 • Preparat för behandling av cancer
 • Läkemedel för avslappning av muskler
 • Diuretiska preparat

Patienter som tar dessa preparat bör tala med sin läkare innan de tar någon PDE-5-hämmare. Ofta är en dosjustering eller justering av läkemedlet tillräckligt för att kunna ta båda preparaten i kombination. Om nödvändigt kan dessutom en läkare ordinera alternativa läkemedel för att lösa problemet.

Psykiska faktorer (känslomässiga orsaker)

Människans psyke kan ha ett direkt inflytande på kroppens funktionalitet. Därför är olika psykiska och psykosociala utlösande faktorer associerade med uppkomsten av erektil dysfunktion. Ofta är ångest, depression och stress de främst orsakerna till tillståndet. Till skillnad från fysiska triggers är de psykologiska utlösande orsakerna ofta tillfälliga och leder generellt sett endast till kortsiktiga potensproblem.

Mentala faktorer som ofta är förknippade med erektil dysfunktion:

 • Utmattning
 • Skuld
 • Sexuell tristess
 • Osäkerhet kring sexuell läggning
 • Konflikter i relationen

Mentala utlösare vara såväl individuella som skiftande. Således kan även kortvariga situationer av stress i skolan eller på arbetet leda till att en mans potens tillfälligt störs. Som redan nämnts är nästan alla psykologiska triggers kopplade till känslor som ångest, stress eller depression.

Hur kan erektil dysfunktion identifieras?

Erektil dysfunktion utvecklas ofta under en längre tid. Under denna tid är det ofta svårt att få en erektion eller att hålla i den tillräckligt länge. Detta tillstånd uppvisar sig vanligtvis i samband med såväl samlag som masturbering. Komplikationer av detta slag indikerar på fysiska orsaker. En annan indikator på att utvecklingen av erektil dysfunktion är kopplad till fysiska förändringar är att erektioner under vissa sömncykler samt det morgonstånd som vanligtvis upplevs av män är obefintliga.

Om det plötsligt, eller till och med från den ena dagen till den andra, uppstår problem med de manliga könsorganens erektila funktion, är detta vanligtvis en indikator på att tillståndet orsakas av psykologiska faktorer.

Typiska symptom på erektil dysfunktion

 • Ingen erektion uppstår eller den är inte tillräckligt varaktig för att kunna genomföra ett tillfredsställande samlag
 • Endast sporadiskt möjligt att få utlösning eller orgasm
 • Mycket kortvarig erektion, eventuellt i kombination med för tidig utlösning
 • Mannen somnar under sexakten
 • Extrem långsam uppkomst av erektion trots starkt begär

Vilka behandlingsalternativ finns?

Behandlingsalternativen för erektil dysfunktion varierar, och beroende på orsak och svårighetsgrad bör olika alternativ användas. Sammanfattningsvis kan man dela in behandlingarna i tre olika kategorier:

 • Mekaniska hjälpmedel
 • Psykologisk rådgivning
 • Receptbelagda läkemedel

Mekaniska hjälpmedel

De mekaniska hjälpmedlen innefattar främst två framstående behandlingsmetoder. Å ena sidan kan en läkare ordinera en vakuumpump (ofta även kallad penispump). Det är en plastcylinder med en sugpump som placeras på penis för att skapa ett negativt tryck. Det gör att mer blod kan strömma till penis och att en erektion uppstår. En gummiring på penisroten säkerställer att blodet inte omedelbart kan strömma tillbaka.

Det andra alternativet är penisimplantat. Dessa är irreversibla och implanteras genom kirurgi. Vanligtvis föredras en variant som med en knapptryckning kan fyllas med en saltlösning. Det gör att mannen kan simulera en erektion vid behov och göra sin penis styv. Det finns även en lösning med ett permanent styvt men väldigt flexibelt implantat.

Mekaniska hjälpmedel som används:

 • Vakuumpump (penispump)
 • Penismplantat

Den stora fördelen med mekaniska lösningar är att sjukförsäkringen vanligtvis täcker kostnaderna för operation och/eller inköp av dessa.

Psykologisk rådgivning

Eftersom erektil dysfunktion, som vi förklarat ovan, ofta har psykologiska orsaker, kan upplysande samtal med en psykolog eller sexterapeut ofta vara till hjälp. Eftersom tillståndet ofta beror på en kombination av fysiska och psykiska faktorer är psykologisk rådgivning meningsfullt, åtminstone som stöd i samband med behandling med mekaniska eller medicinska behandlingar. Innan du konsulterar en expert bör du alltid diskutera dina problem med din sexpartner. Detta är också en del av det psykologiska arbetet med erektil dysfunktion och kan förbättra den erektila förmågan vid samlag.

Läkemedelsbehandling med PDE-5-hämmare

Den vanligaste formen av behandling är emellertid läkemedelsbehandling. Här används receptbelagda läkemedel, så kallade PDE-5-hämmare. I Sverige finns flera olika preparat med olika aktiva substanser godkända. De vanligaste läkemedlen är viagra (sildenafil), Cialis (tadalafil), Levitra (vardenafil) och Spedra (avanafil). Eftersom patentet för det mest kända receptbelagda läkemedlet mot erektil dysfunktion, Viagra, redan har gått ut, finns även ett stort antal tillgängliga generiska preparat med den aktiva ingrediensen sildenafil.

Mest kända PDE-5-hämmare:

Alla ovan nämnda PDE-5-hämmare behandlar erektil dysfunktion på samma sätt och skiljer sig endast åt vad gäller verkningsvarkatighet, tid till verkan samt tolerans (se alternativ till Viagra). Alla preparat förhindrar verkan av enzymet fosfodiesteras-5 (PDE-5). Som ett resultat av den vasodilation som uppstår kan mer blod flöda till penis, vilket resulterar i en mer tillfredsställande erektion.

Alternativ för att förebygga erektil dysfunktion

För att undvika fysiskt inducerad erektil dysfunktion rekommenderas främst en hälsosam och balanserad livsstil. Detta gäller särskilt kost och tillräcklig fysisk aktivitet. Även en överdriven alkohol- eller nikotinkonsumtion bör i man försöka undvika. Ett regelbundet besök hos läkare rekommenderas för att få aktuell information om blodtryck och kolesterolnivåer. På så vis kan du agera snabbt och korrekt på eventuella förändringar.

Vad gäller mentala faktorer bör en överdriven stress undvikas i högsta möjliga utsträckning. Framför allt bör inte sexuell stress upplevas, och alla stressiga situationer bör försöka hanteras så lugnt som möjligt. Vid ångest eller depression bör professionell hjälp erhållas tidigt för att bäst hantera dessa tillstånd.

Leverantören euroCliix är certifierad av MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) och därmed enligt lag behörig att leverera receptbelagda läkemedel inom Europa. På euroClinix kommer en läkare att använda sig av ett medicinskt frågeformulär för att bedöma ditt tillstånd och, om du är lämpad, utfärda ett recept på Viagra.