Kvinnlig Viagra – Addyi (flibanserin)

Addyi är den kvinnliga motsvarigheten till potensmedlet Viagra, som är till för män som lider av erektil dysfunktion. Det är ett nytt läkemedel som har tagits fram för att motverka hypoaktiv sexuell störning (HSDD) hos kvinnor, även kallat nedsatt sexuell lust. Studier visar att cirka 10-20 procent av alla kvinnor upplever detta problem och somliga menar att det är fler kvinnor som lider av HSDD än män som har sexuella problem.

På samma sätt som Viagra från början var tänkt att behandla högt blodtryck och kärlkramp (hjärtproblem) men till sist fick ett helt annat användningsområde, tog det tyska läkemedelsbolag som ligger bakom Addyi fram flibanserin med tanken att det skulle bota depression. När det visade sig att substansen inte var ett bra antidepressivt läkemedel men hade en annan oväntad positiv effekt, nämligen att kvinnor upplevde en ökad sexdrift och mer tillfredsställande sexuella aktiviteter, pivoterade man och började att kliniskt testa preparatet för dess nya syfte – att öka den sexuella lusten hos kvinnor.

Användningsområde

Addyi används för behandling av kvinnor som lider av nedsatt sexuell lust, även kallat hypoaktiv sexuell störning (HSDD). Läkemedlet är tänkt att användas av kvinnor som inte har kommit in i klimakteriet och inte tidigare har haft problem med nedsatt sexuell lust. Det är inte tänkt att användas av kvinnor vars nedsatta sexuella lust beror på medicinska eller psykiska problem, relationsproblem eller biverkningar av andra läkemedel. Preparatet ska heller inte användas av kvinnor som har kommit in i klimakteriet, män eller barn. Det ska inte heller användas för att förbättra den sexuella prestandan. Förespråkare av läkemedlet betonar det stora behovet för ett libidohöjande läkemedel för kvinnor.

Verkan

Flibanserin är den aktiva substansen i Addyi. Ämnet verkar genom att reglera flera kemikalier i hjärnan som kan påverka den sexuella lusten. Enligt tillverkaren av läkemedlet, korrigerar flibanserin en obalans av dopamin och noradrenalin (vilka båda ansvarar för den sexuella upphetsningen), samtidigt som nivåerna av serotonin (som ansvarar för sexuell mättnad/hämning) minskas. Flibanserin är inte att betrakta som ett hormonläkemedel och påverkar inte blodflödet som potensmedel för män som lider av erektil dysfunktion (impotens) gör. Fördelen med att Addyi är ett icke-hormonellt läkemedel, är att det inte kommer att ge upphov till några interaktioner med andra läkemedel som används för hormonella behandlingar, som till exempel negativa humörförändringar.

Effekten hos 100 mg Addyi i samband med sänggående har utvärderats i tre placebokontrollerade studier på 24-veckor, med cirka 2400 premenopausala kvinnor med hypoaktiv sexuell störning (HSDD). I genomsnitt gav behandling med Addyi en ökning av antalet tillfredsställande sexuella aktiviteter med en halv till en aktivitet per månad jämfört med placebo. I de tre försöken rapporterade cirka 10 procent fler patienter som behandlats med Addyi än patienter som behandlats med placebo signifikanta förbättringar avseende tillfredsställande sexuella aktiviteter, sexuell lust eller ångest. Addyi har inte visat sig förbättra den sexuella prestandan.

Dosering

Addyi med den aktiva substansen flibanserin finns som tabletter på 100 mg. Ta en tablett Addyi en gång per dag innan du går och lägger dig. Ta bara Addyi när du ska gå och lägga dig, eftersom intag av Addyi på andra tider än vid läggdags kan öka risken för lågt blodtryck, svimning (medvetslöshet), sömnighet och oavsiktlig skada. Patienter som inom åtta veckor inte upplever en förbättring av den sexuella lusten och den ångest som är kopplad till denna, bör avbryta behandlingen.

Biverkningar, interaktioner och kontraindikationer

Det är viktigt att såväl patienten som den person som tillhandahåller läkemedlet har en god förståelse för de biverkningar och läkemedelsinteraktioner som kan förekomma vid behandling med flibanserin.

Addyi är kontraindicerat för användning tillsammans med alkohol, av patienter med nedsatt leverfunktion och av patienter som tar måttliga till starta CYP3A4-hämmare. De vanligaste biverkningarna som kan förekomma vid användning av läkemedlet är yrsel, illamående och trötthet. Risken för svimning, särskilt då läkemedlet kombineras med alkohol, är ett allvarligt problem. På grund av denna interaktion är Addyi endast tillgängligt för certifierad vårdpersonal och certifierade apotek.

Vårdpersonal skall bedöma sannolikheten för att patienten på ett tillförligtligt sätt avstår från alkohol innan Addyi förskrivs och farmaceuter måste ge råd om denna växelverkan. Risken för svimning ökar också på grund av läkemedelsinteraktioner med måttliga eller kraftiga CYP3A4-hämmare som stör fördelningen av Addyi i kroppen.

Leverantören euroCliix är certifierad av MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) och därmed enligt lag behörig att leverera receptbelagda läkemedel inom Europa. På euroClinix kommer en läkare att använda sig av ett medicinskt frågeformulär för att bedöma ditt tillstånd och, om du är lämpad, utfärda ett recept på Viagra.