Cialis, Levitra mfl. Vilka alternativ till Viagra finns?

Viagra är en sexuell förstärkare för män med erektil dysfunktion (impotens) som kan hjälpa i många fall. Läkemedlet har varit godkänt sedan 1998 och distribueras av världens största läkemedelsföretag Pfizer. Viagra verkar på de fysiologiska processerna i penis, och ger ökad blodtillströmning, vilket är en förutsättning för en erektion.

Effekten av Viagra

Viagra finns i olika doser och olika doser av Viagra finns tillgängliga för att så många män som möjligt ska kunna använda läkemedlet. Den lägsta dosen på 25 mg rekommenderas särskilt för män som har en låg kroppsvikt eller endast har lindrig erektil dysfunktion, eller har en lägre tolerans för den aktiva substansen sildenafil. För de flesta män fungerar dosen 50 mg sildenafil bra. Dosen 100 mg är reserverad för män med svår erektil dysfunktion.
Sildenafil är en PDE5-hämmare. PDE5 är enzymet fosfodiesteras 5. Detta enzym förhindrar att blodkärlen vidgas. Utvidgningen av blodkärlen i penis är en förutsättning för en varaktig erektion. Blodet måste flyta och hållas kvar i svällkropparna. Sildenafil hämmar enzymets verkan och säkerställer att blodtillförseln ökar.
Svällkropparna kan på så vis få den nödvändiga mängden blod. Men för detta krävs en sexuell stimulering. Utan stimulans är ingen erektion möjlig när du tar Viagra. Effekten av Viagra uppstår 30 till 60 minuter efter intag och varar sedan i ungefär fyra timmar. Detta gör varaktigheten av Viagras verkan kan beräknas. Nästa intag får inte göras förrän efter 24 timmar. Detta är också fallet när erektion inte har uppnåtts.

Effekten av Cialis

De flesta potensmedel fungerar på ett liknande sätt. Det finns dock skillnader i hur snabbt de verkar. Effekten av Cialis börjar efter ungefär 15 minuter och varar i ungefär 36 timmar. Cialis doseras generellt i lägre dos, vilket leder till en snabbare respons.
Detta kan vara önskvärt, men också vara störande. Nyckeln är att planera för de närmaste dagarna. Med Cialis kan man vara sexuellt aktiv under en mycket längre period med rätt sexuell stimulering.

Jämförelse mellan Viagra och Cialis

Inget av läkemedlen kan ersätta sexuell stimulering men båda gör så att samma områden i penis expanderar och kan uppta den nödvändiga mängden blod för att uppnå en erektion. Cialis är tack vare sin snabba verkan väl lämpad för det spontana sexet, men också för en lång helg på tu man hand. Viagra är mer rekommenderat för vardagsbruk.

Levitra som potensmedel

Levitra finns sedan 2003 på den europeiska marknaden. Den finns tillgänglig i doser om 5 mg, 10 mg och 20 mg. En studie med 452 deltagare kom fram till att Levitra är mycket effektiv och är förknippad med få biverkningar.
Även Levitra är en sexuell förstärkare för män och kan avhjälpa erektil dysfunktion. Även Levitra kräver sexuell stimulering. Utan sexuell njutning har det ingen verkan. Den aktiva beståndsdelen, resulterar efter i genomsnitt 25 till 60 minuter i en erektion, men det kan också ske betydligt tidigare. Effekten varar i ungefär 5 timmar.
Precis som med Viagra och Cialis, kan det krävas två eller tre försök för att uppnå önskad effekt. Men det är ändå nödvändigt att uppehållet på 24 timmar mellan doseringarna respekteras. Den aktiva substansen i Levitra är vardenafil, som påminner oml sildenafil som finns i Viagra. Kroppens reaktion är också liknande. Svällkropparna vidgas tillräckligt för att rymma den erforderliga mängd blod som krävs för att uppnå en erektion. Minskade blodkärl skulle innebära en slak penis.

Jämförelse av styrkan – vad är lämpligt för vem?

Nya potensmedel är särskilt utvecklade, där det i princip har visat sig att beprövade läkemedel inte är lämpliga för en viss grupp av människor. Ett exempel är män som diagnostiserats med diabetes. Ju längre diabetiker exponeras för höga nivåer av blodsocker, desto högre är sannolikheten att det leder till erektil dysfunktion. Regleringen av Viagra är viktig hos diabetiker.
Då kan Levitra istället rekommenderas för diabetiker. Dessutom är tiden för intaget är en viktig faktor för beslutet. Cialis anses vara ett klassiskt potensmedel för långhelger men alla medel kan verka inom 30 minuter. Viagra förlorar sin effekt efter fyra timmar från intaget.
Levitra varar i 5 timmar och Cialis i upp till 36 timmar. Den lägsta rekommenderade dosen är Levitra 5 mg. Den lägsta dosen av Viagra är på 25 mg. Män som tar blodtryckssänkande medel måste diskutera detta med sin läkare, eftersom den kärlvidgande effekten av potensläkemedel kan öka effekten av hjärtläkemedel.